מענק סיוע קורונה  מאי יוני 2020

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020 בסכום של עד 15 אלף ש"ח
להגשת הבקשה https://www.gov.il/he/service/grant-corona-self-employed-and-employees-control-few-companies

אתר זה נבנה באמצעות